PRASSO SVERIGE

Nätverk för diakonalt samhällsengagemang
och socialt entreprenörskap

Nätverk för diakonalt samhällsengagemang
och socialt entreprenörskap

Tillsammans är vi en viktig del av samhällsbygget. Hur kan vi jobba med de frågor som välfärdsstaten själv har svårt att lösa och bli en tydligare samhällsaktör?

 

Prasso tipsar:

Våra utbildningar

Prassos bärare erbjuder flera spännande utbildningar inom socialt entreprenörskap och diakonalt arbete

Tipsa Prasso!

Är du med i eller vet om en organisation/ ett arbete som Prasso borde uppmärksamma? Hör av dig till oss på info@prasso.se

“Socialt entreprenörskap är lösningen på många av de problem vi har i samhället idag.”

“Socialt entreprenörskap är lösningen på många av de problem vi har i samhället idag.”

Digitala Studiebesök

Digitala Studiebesök

Vid jämna mellanrum arrangerar Prasso digitala studiebesök runt om i Sverige

Kommande digitala studiobesök

Utbildning socialt och diakonalt arbete

Utbildning socialt och diakonalt arbete

Prassos bärare erbjuder flera spännande utbildningar inom socialt entreprenörskap och diakonalt arbete

Socialt entreprenörskap

På Hyllie Park folkhögskola och June folkhögskola

Terminen för diakonalt och socialt arbete

På Akademi för Ledarskap och Teologi

Diakoni i församling och samhälle

På Liljeholmens folkhögskola

Sprida goda berättelser.

Hjälp oss att sprida goda exempel på diakonalt och socialt arbete i lokala församlingar och genom större institutioner.