Utbildning2022-08-25T16:17:27+02:00

Vill du utbilda dig inom socialt entreprenörskap
eller diakoni?

Flera av våra bärarorganisationer erbjuder kurser och utbildningar inom fältet diakonalt och socialt engagemang och entreprenörskap. Läs mer om dem nedan!

Socialt entreprenörskap

Till den här utbildningen tar du med dig en egen idé som kan förverkligas i församlingsmiljö eller idéburen verksamhet med kyrka som huvudman. Utbildningen är ett år långt och ger dig redskap att starta, leda, organisera och utveckla sociala och diakonala verksamheter och projekt.

Terminen för diakonalt och socialt arbete

Den här utbildningen är för dig som vill fördjupa dig i socialdiakonala frågor och få förståelse för hur kyrka och samhälle kan samverka på bästa sätt för människor i utsatthet. Oavsett om du fördjupar dig för din professionella roll, ditt engagemang i kyrka, eller i ditt privata sammanhang så kan du gå Terminen för diakonalt och socialt arbete.

Diakoni i församling och samhälle

Utgångspunkten för den här utbildningen är den kristna kyrkans diakonala uppdrag. Här får du bearbeta teman som knyter an till människors utsatthet i livet, och reflektera över hur individ, grupp och samhälle påverkas – samt hur diakonin kan stödja och hjälpa.

Vilka är våra bärare?

Prasso bygger på bärare, se vilka som gör nätverket möjligt

Följ Prasso

Prasso finns på Facebook

Våra senaste artiklar

Till toppen