NÄTVERKET PRASSO
c/o June folkhögskola
Västra Storgatan 14
553 18 Jönköping

Vill du veta mer eller bli delaktig i nätverket?
Maila oss på info@prasso.se

Styrgruppens koordinator:
Per-Inge Andersson,
per-inge.andersson@prasso.se
Mobil: 070 640 59 52

Styrgruppen består av följande:

  • Daniel Berner, Svenska Alliansmissionen
  • Emil Mattsson, Räddningsmissionen Göteborg
  • Erika Bergman, Evangeliska frikyrkan
  • Linda Alexandersson, Hyllie Park Folkhögskola
  • Marcus Örebäck, June Folkhögskola
  • Mia-Lisa Dahlqvist, Frälsningsarmén
  • Paulina Lindgren, Studieförbundet Bilda
  • Semias Schenberg, Pingst
  • Ulrik Josefsson, ALT
  • X, Equmeniakyrkan

Vilka är våra bärare?

Prasso bygger på bärare, se vilka som gör nätverket möjligt

Följ Prasso

Prasso finns på Facebook

Vad är Prasso och vad gör vi?

Nätverkets syfte är att vara en mötesplats där vi ger varandra inspiration, mod, kunskap att möta vår tids välfärdsutmaningar utifrån kristen grund.