Digitala Studiebesök

Digitala Studiebesök

Digitala Studiebesök2021-09-09T16:22:51+02:00

Få en inblick i och inspireras av arbeten som gör skillnad

Verksamheter och organisationer har ständigt ett behov av att utveckla sitt arbete. Ibland hämtar vi inspiration från andra länder och försöker implementera det i vår verksamhet.

Prasso har tagit som ett av sina uppdrag att lyfta fram goda exempel genom att bjuda in till digitala studiebesök.

Nedan kan du se de studiebesök som genomförts och vad som är på gång framåt. Vill ni som verksamhet, kyrka eller arbetslag ta del av ett redan genomfört studiebesök? Då kan vi vara behjälpliga att organisera ett nytt besök efter överenskommelse.

Kommande digitala studiebesök

Se hela kalender här

Tidigare digitala studiebesök

Underground Råslätt – Satsning på unga i förorten

Följ med Prasso, nätverket för diakonalt samhällsengagemang och social innovation, till Råslätt i Jönköping. Vi gör ett digitalt studiebesök hos Underground Råslätt, som har Råslätts Församlingsgemenskap (EFK/SAM) som huvudman. Medverkar gör Peter Magnusson tillsammans med ett [...]

Gör digitalt studiebesök hos Pingst Jönköping

Följ med Prasso, nätverket för diakonalt samhällsengagemang och social innovation, till Jönköping. Vi gör ett digitalt studiebesök hos Pingst Jönköping och Singoalla, församlingens stödnätverk för ensamstående föräldrar. Singoalla är ett stödnätverk för ensamstående föräldrar och deras [...]

Ny möjlighet att göra digitalt studiebesök hos Bilda Gårdshuset

Följ med Prasso, nätverket för diakonalt samhällsengagemang och social innovation, till Linköping. Vi gör ett digitalt studiebesök hos Bilda Gårdshuset som arbetar för att öka anställningsbarheten hos utrikes födda personer. Efter ett mycket uppskatt besök [...]

Gör digitalt studiebesök hos Bilda Gårdshuset

Följ med Prasso, nätverket för diakonalt samhällsengagemang och social innovation, till Linköping. Vi gör ett digitalt studiebesök hos Bilda Gårdshuset som arbetar för att öka anställningsbarheten hos utrikes födda personer. Bilda Gårdshuset är en del av [...]

Läs gärna någon av våra intressant artikar

Vilka är våra bärare?

Prasso bygger på bärare, se vilka som gör nätverket möjligt

Se mer här

Följ Prasso

Prasso finns på Linkedin, följ oss gärna där

Följ oss här

Vad är Prasso och vad gör vi?

Nätverkets syfte är att vara en mötesplats där vi ger varandra inspiration, mod, kunskap att möta vår tids välfärdsutmaningar utifrån kristen grund.

Läs mer om oss här
Till toppen