Ulf Häggqvist, Svenska Alliansmissionen:

”Vi har valt att vara med i Prasso eftersom vi tror att vi genom detta nätverk kan få kunskap, inspiration och draghjälp i utvecklingen av vårt diakonala engagemang… ”

Marcus Örebäck, June Folkhögskola:

”Vi tror att kyrkans olika sociala delar kan vara med och sätta ännu större avtryck i samhället. Men då behöver vi också samla oss… ”

Paulina Lindgren, Bilda:

”Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vill vara med att bygga det och vi är övertygande om att folkbildningens bidrar med viktiga delar i detta. Som organisation vill Bilda dessutom finnas i sammanhang där mötet sker och där samverkan finns så att finnas med i Prasso känns som en självklarhet och en förmån.”

Sandra Lagestrå, Pingst:

”Det ligger i den kristna rörelsens natur att vara samhällstillvänd och att göra det för de utsattas skull. Prassonätverket bidrar till att vi kan göra detta tillsammans med andra och på ett strukturerat sätt…”

Daniel Bjurhamm, Liljeholmens Folkhögskola:

”Liljeholmen är en del av Prasso därför att för oss har alltid människan stått i centrum. Skolan har i alla år haft utbildningar för att stötta människor…”

Ingemar Forss, EFK:

”EFK har en vision om att få se växande församlingar som förmedlar hela evangeliet till hela människan. (…) Vi vill medverka till att förmedla verktyg och inspiration till församlingar om samhällsförändrande initiativ…

Linda Alexandersson, Hyllie Park Folkhögskola:

”Vi vill vara med att inspirera kyrkor och kristna organisationer att utveckla det diakonala arbetet och inspirera till socialt entreprenörskap”

Emil Mattsson, Räddningsmissionen:

”Socialt entreprenörskap och diakonalt arbete är viktigt idag eftersom vi lever i ett samhälle med allt större sociala utmaningar. Vi som kyrka och som diakonala organisationer har mycket att bidra med för att hjälpa detta samhälle att helas och att blomstra…”

Mia-Lisa Dahlqvist, Frälsningsarmén:

”Frälsningsarmén har hjälpt människor i över 100 år i Sverige. Det har gett oss en stor erfarenhet av att se till varje människas behov i sin helhet. Vi bedriver evidensbaserad vård och omsorg av människor i utsatthet, och i vårt nätverk av verksamheter kan vi hjälpa människor hela vägen. Vi betjänar människor genom praktisk handling till ett återupprättat liv.
Vi tror på handling – tillsammans!”

Britta Bolmenäs, Equmeniakyrkan:

”Det är en frestelse att förlamas inför det till synes övermäktiga utmaningarna i vårt samhälle. Många nöjer sig med att sucka över hur det blivit.   Det är sant att utmaningarna är alldeles för stora för någon av oss att själva lösa. Därför är vi tacksamma att få kroka arm med andra goda krafter. Tacksamma att tänka ihop, brottas ihop, be ihop och ett steg i taget ta konkreta steg mot ett samhälle som är bättre för alla.  Med Guds hjälp har vi möjlighet att göra skillnad!”

Ulrik Josefsson, Akademi för Ledarskap och Teologi.

 

Utbildning?

Prassos bärare erbjuder flera spännande utbildningar inom socialt entreprenörskap och diakonalt arbete

Sugen på studiebesök?

Prasso gör med jämna mellanrum digitala studiebesök hos olika sociala och diakonala arbeten.

Vad är Prasso och vad gör vi?

Nätverkets syfte är att vara en mötesplats där vi ger varandra inspiration, mod, kunskap att möta vår tids välfärdsutmaningar utifrån kristen grund.