Våra bärare

Våra bärare

Vi är med och bär Prasso

Bärare2022-06-16T10:22:20+02:00
Ulf Häggqvist, Svenska Alliansmissionen: ”Vi har valt att vara med i Prasso eftersom vi tror att vi genom detta nätverk kan få kunskap, inspiration och draghjälp i utvecklingen av vårt diakonala engagemang… ”
Läs mer
Marcus Örebäck, June Folkhögskola: ”Vi tror att kyrkans olika sociala delar kan vara med och sätta ännu större avtryck i samhället. Men då behöver vi också samla oss… ”
Läs mer
Sandra Lagestrå, Pingst: ”Det ligger i den kristna rörelsens natur att vara samhällstillvänd och att göra det för de utsattas skull. Prassonätverket bidrar till att vi kan göra detta tillsammans med andra och på ett strukturerat sätt…”
Läs mer
Daniel Bjurhamm, Liljeholmens Folkhögskola: ”Liljeholmen är en del av Prasso därför att för oss har alltid människan stått i centrum. Skolan har i alla år haft utbildningar för att stötta människor…”
Läs mer
Ingemar Forss, EFK: ”EFK har en vision om att få se växande församlingar som förmedlar hela evangeliet till hela människan. (…) Vi vill medverka till att förmedla verktyg och inspiration till församlingar om samhällsförändrande initiativ…
Läs mer
Emil Mattsson, Räddningsmissionen: ”Socialt entreprenörskap och diakonalt arbete är viktigt idag eftersom vi lever i ett samhälle med allt större sociala utmaningar. Vi som kyrka och som diakonala organisationer har mycket att bidra med för att hjälpa detta samhälle att helas och att blomstra…”
Läs mer

Våra senaste artiklar

Utbildning?

Prassos bärare erbjuder flera spännande utbildningar inom socialt entreprenörskap och diakonalt arbete

Läs mer här

Sugen på studiebesök?

Prasso gör med jämna mellanrum digitala studiebesök hos olika sociala och diakonala arbeten.

Se mer här

Vad är Prasso och vad gör vi?

Nätverkets syfte är att vara en mötesplats där vi ger varandra inspiration, mod, kunskap att möta vår tids välfärdsutmaningar utifrån kristen grund.

Läs mer om oss här
Till toppen