Prasso är ett nätverk för diakonalt och socialt samhällsengagemang på kristen grund. Nätverkets fokus är att inspirera kyrkor och organisationer på kristen grund för ett utökat engagemang för att möta de utmaningar som finns i vårt samhälle på olika nivåer.

Prasso är grekiska och betyder göra eller handla, och vi vill leda tanken i riktning mot engagemang och drivkraft. Både nu och historiskt finns det stark vilja till engagemang och entreprenörskap i de kristna sammanhangen. Där finns också ofta ett gott förtroendekapital, närhet och en stark tillit till att tillsammans skapa hållbara strukturer.

I kyrkans historia finns kraftiga rottrådar till ett socialt och diakonalt engagemang för att göra skillnad för människor som uttryckts på olika sätt från tid till tid. Både kyrkan och andra idéburna krafter har ett viktigt bidrag till vårt samhälle. Det finns en förnyat stark rörelse i vårt samhälle idag där många både med och utan offentlig finansiering bidrar till lösningar kring samhällets sociala utmaningar. Det finns starka kommersiella krafter som tar mer och mer plats i offentligt upphandlad välfärd som skola, vård och omsorg men även de idéburna rörelserna uttrycker en stark vilja att få finnas med som aktörer. Ett flertal statliga utredningar lyfter fram behovet av förändrad lagstiftning som ger de idéburna rörelserna bättre möjlighet att finnas med.

Idéburen och offentligt partnerskap (IOP) växer som en nyare samarbetsform mellan parterna. Här ser vi som Prasso-nätverk att kyrkan och dess organisationer också kan ha ett viktigt bidrag.

Prasso är grekiska och betyder göra eller handla, och vi vill leda tanken i riktning mot engagemang och drivkraft. Både nu och historiskt finns det stark vilja till engagemang och entreprenörskap i de kristna sammanhangen. Där finns också ofta ett gott förtroendekapital, närhet och en stark tillit till att tillsammans skapa hållbara strukturer.

I kyrkans historia finns kraftiga rottrådar till ett socialt och diakonalt engagemang för att göra skillnad för människor som uttryckts på olika sätt från tid till tid. Både kyrkan och andra idéburna krafter har ett viktigt bidrag till vårt samhälle. Det finns en förnyat stark rörelse i vårt samhälle idag där många både med och utan offentlig finansiering bidrar till lösningar kring samhällets sociala utmaningar. Det finns starka kommersiella krafter som tar mer och mer plats i offentligt upphandlad välfärd som skola, vård och omsorg men även de idéburna rörelserna uttrycker en stark vilja att få finnas med som aktörer. Ett flertal statliga utredningar lyfter fram behovet av förändrad lagstiftning som ger de idéburna rörelserna bättre möjlighet att finnas med.

Idéburen och offentligt partnerskap (IOP) växer som en nyare samarbetsform mellan parterna. Här ser vi som Prasso-nätverk att kyrkan och dess organisationer också kan ha ett viktigt bidrag.

Ett brutet strå ska han inte
krossa, en rykande veke ska han inte släcka, fram till det att han har fört rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp.

Jesaja citerad i Matt. 12:20

Hur allt började

Initiativet till det som så småningom blev Prasso-nätverket kommer ur det samarbete som finns mellan folkhögskolorna June och Hyllie Park och Räddningsmissionen, Göteborg.
År 2017 etablerades kursen Socialt Entreprenörskap – i kyrka och samhälle i Räddningsmissionens lokaler i Göteborg efter att några år enbart varit distanskurs.

Idag består nätverket av nio bärare som har ett stort engagemang för dessa frågor och vi ser gärna att fler blir en del i Prasso-nätverket.

Flera av våra bärare är medlemmar i de större paraplyorganisationer, bl.a. Famna och Forum, som företräder en bredd av idéburna aktörer. Prasso har inte någon avsikt att bli något alternativ till dessa organisationer utan vill vara ett komplement där de sociala och diakonala frågorna bearbetas och belyses också utifrån ett kristet perspektiv.

.

Initiativet till det som så småningom blev Prasso-nätverket kommer ur det samarbete som finns mellan folkhögskolorna June och Hyllie Park och Räddningsmissionen, Göteborg.
År 2017 etablerades kursen Socialt Entreprenörskap – i kyrka och samhälle i Räddningsmissionens lokaler i Göteborg efter att några år enbart varit distanskurs.

Idag består nätverket av nio bärare som har ett stort engagemang för dessa frågor och vi ser gärna att fler blir en del i Prasso-nätverket.

Flera av våra bärare är medlemmar i de större paraplyorganisationer, bl.a. Famna och Forum, som företräder en bredd av idéburna aktörer. Prasso har inte någon avsikt att bli något alternativ till dessa organisationer utan vill vara ett komplement där de sociala och diakonala frågorna bearbetas och belyses också utifrån ett kristet perspektiv.

.

Detta gör vi

Inspirera

En av nätverkets uppgifter är att inspirera genom att lyfta fram goda exempel. Sedan våren 2020 har vi regelbundet inbjudit till digitala studiebesök och pandemin har hjälpt oss att finna ett format som fungerar väl. Det är fascinerande att möta olika intressanta arbeten som pågår över vårt land, flera av dem har varit igång i många år och fortsätter att utvecklas och blir till inspiration.

Kunskap

Prasso vill vara med att arrangera, gärna i samarbete med våra bärare, webinarier och seminarier kring sociala och diakonala frågor.

.

Inspirera

En av nätverkets uppgifter är att inspirera genom att lyfta fram goda exempel. Sedan våren 2020 har vi regelbundet inbjudit till digitala studiebesök och pandemin har hjälpt oss att finna ett format som fungerar väl. Det är fascinerande att möta olika intressanta arbeten som pågår över vårt land, flera av dem har varit igång i många år och fortsätter att utvecklas och blir till inspiration.

Kunskap

Prasso vill vara med att arrangera, gärna i samarbete med våra bärare, webinarier och seminarier kring sociala och diakonala frågor.

.

Vad är socialt entreprenörskap?

Vad är socialt entreprenörskap?

Socialt entreprenörskap är lösningen på många av de problem vi har i samhället idag

Vilka är våra bärare?

Prasso bygger på bärare, se vilka som gör nätverket möjligt