God man och förvaltare, Hela Människan, Jönköping

God man och förvaltare, Hela Människan, Jönköping

(Inspelat) Medverkar gör Gunnar Dahlqvist, verksamhetschef;  Roger Svensson, god man och förvaltare och Magnus Larsson, god man och förvaltare.

Sedan 15 år har Hela Människan i Jönköping haft uppdraget God man och förvaltarskap för Överförmyndarenheten i Jönköpings kommun. I dagsläget är de kontakt med ett 40-tal personer. Personerna som får stöd har t.ex. beroendeproblematik, psykisk ohälsa, digitalt utanförskap med svårighet att hantera sin ekonomi eller i kontakt med myndigheter. Stödet från en god man/förvaltare omfattar en eller flera delar av att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Detta är en god hjälp till att kunna hantera viktiga bitar i vardagen. Hela Människan i Jönköping är på detta sätt med och underlättar för människor i ett samhälle som många gånger upplevs komplicerat och krångligt för den enskilde.

Videon innehåller en kort presentation av Hela Människan i Jönköping samt tre intervjuer med Frida, Ajad och Stefan som har god man från Hela Människan.

Ta del av det digitalt studiebesöket här

Fler inlägg

Till toppen