Digitala studiebesök

Upplägg av digitala studiebesök

Målgrupp
Primär målgrupp är ledningspersoner i kyrkan samt kristna organisationer. Sekundär målgrupp är studerande i diakonala utbildningar samt enskilda eller grupper inom kyrkan.

Format
Digitala studiebesöket genomförs under 1 – 1,5 tim under dagtid vid ett tillfälle. Digitala mötesplattformen TEAMS används. Förändring mot tidigare digitala studiebesök är att det blir enbart medverkande som kommer att synas på bildskärmen med ljud och bild. Studiebesöken spelas in och görs tillgängliga på webbsidan Prasso.se.

Formatet för ett digitalt studiebesök är 1. välkomnade och introduktion av sammanhanget vi besöker, sedan 2. en förinspelat film-presentation på ca 20 minuter och därefter 3. följer ett panelsamtal med möjlighet för alla deltagare att ställa frågor via chatt. Filmklippen produceras av den lokala platsen men Prasso kan vid behov vara till hjälp att klippa ihop delarna till en presentationsfilm.

Kontaktperson

Per-Inge AnderssonPer-Inge Andersson
per-inge.andersson@prasso.se
Telnr. 070 640 59 52