Sekulariseringen går inte att stoppa

Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni, ser utmaningar i samverkan med det offentliga

 

Ersta diakoni bildades 1851 och en av de äldsta organisationerna som bedriver diakonal social verksamhet och sjukvård på kristen grund i Sverige. Den ideella föreningen har 1400 medarbetare och omsätter 1,2 miljarder. Sjukhuset rymmer kirurgklinik, anestesiklinik, medicinklinik, hjärtmottagning, diabetesmottagning, hospice och avancerad sjukvård i hemmet och föreningen driver bland annat verksamheter som äldreboende, hemtjänst och skyddat boende för kvinnor som utsätts får våld. Mitt under pågående covid-19 pandemi är man mitt i ett nytt sjukhusbygge på Södermalm i Stockholm. Ett gigantiskt projekt som ska vara klart 2023 med en budget på 2 miljarder.

 

Kristen organisation eller organisation på kristen grund

Från början var Ersta en kristen organisation så till vida att alla som arbetade i verksamheten var kristna. Det var också en evangeliserande och inomkyrklig förnyelserörelse. Så är det inte längre.

–Ersta har sekulariserats, men den kristna grunden finns kvar, säger Stefan Nilsson i ett webbinarium som Prasso anordnade den 23 juni berättar.

Det som också har funnits med från början och som fortsatt är viktigt är begreppet ”se människan”. Det formar förhållningsättet i vården och gör att den lilla frågan ”hur någon mår” alltid är viktig, även för den som kommer till Ersta för en rutinoperation, berättar Nilsson.

På Ersta diakoni arbetar man mycket med hur den kristna grunden uttrycker sig när personalen har olika livsåskådningar och många är typiskt sekulära eller agnostiska svenskar. Ett sådant uttryck för att bevara den kristna traditionen plats är att direktorn ska vara präst i Svenska kyrkan. Innan Stefan Nilsson blev direktor för 10 år sedan var han kyrkoherde i Sundsvall. Och det är något som märks på hans språkbruk och i sina brev till medarbetarna berättar han att han gärna hämtar material ur kyrkans skatter, från Bibel och psalmbok.

–Jag kräver inte att man är kristen i en anställning, men man behöver intellektuellt förstå och acceptera vart Ersta hämtar sin röst och språk, säger Nilsson.

 

En stor organisation snabbar på sekulariseringen

Samtidigt beskriver han att sekulariseringseffekten är kraftig och något som inte går att stoppa så länge man styrs av sekulära direktiv i upphandlingar och behöver förhålla sig till det offentliga systemets krav.

­–För tyvärr är det så att vila på kristen grund sällan är någon konkurrensfördel i en svensk kontext, oftast är det till och med uttryckt att det ska vara neutralt, säger Nilsson. Han menar också att detta gör att man lätt förlorar kontrollen över sitt teologiska arv och miljö. Därför är Nilsson kritisk till att Svenska Kyrkan skulle bli en välfärdsleverantör i stor skala.

–Jag skulle vara försiktig som kyrka att ge mig in i detta, säger Nilsson, just eftersom han har sett faran med det i Erstas egen historia.

–När läkarkåren blev tydligt sekulariserad på 60-talet, som också var en stark profession, då hände också något med Ersta, ideologiskt. Det som dessutom påskyndar organisationens sekularisering är storleken, menar Nilsson, och därför tror han på att hålla verksamheterna lite mindre och att därigenom kunna anställa människor med samma drivkraft.

 

Det finns tyngd och djup i Erstas ”varför”

I samtalet som avslutar webinariet ställs en fråga om vad som skiljer Ersta från andra vårdföretag.

Han svarar med att säga att det finns likheter i ”hur” vården bedrivs. I den allmänna vården talas idag om personcentrerad vård, vilket ju är väldigt likt Erstas uttryck ”se människan”. Men vi var först med uttrycket, säger Nilsson med ett leende. Det som skiljer organisationerna åt är våra ”varför”, menar Nilsson.

–Det finns en tyngd och djup när vi hämtar vår inspiration från en lång kristen tradition, från en uppenbarelse, något som är givet, säger Nilsson.

Se gärna webinariet med Stefan Nilsson och det intressanta efterföljande samtalet om en organisations sekularisering, om förgiftade pengar och fler trådar att reflektera vidare över.

/Joakim Hagerius