Nystart av handelsträdgård ger arbetstillfällen för nyanlända

Spännande initiativ av Församlingen Klippan.

Ellen Adolfsson, kursdeltagare på kursen Socialt Entreprenörskap berättar i artikeln.