Förstå hemlösheten!

En av initiativtagarna till Prasso nätverket är Göteborgs Räddningsmission. Medarbetarna  möter dagligen många intressanta människor vars livsberättelser berör.

För att öka förståelsen ger en liten grundkurs i vad hemlöshet är och vad det innebär.

-Varför är folk hemlösa?

Frågan har många svar. Alkoholproblem är min anledning, jag blev utslängd av en tjej. Men det kan finnas flera tusen anledningar”

”Utanförskap och bostadsbrist, det är anledningen. Det krävs inte mycket för att man ska hamna här”

”För mig var det självförvållat, men jag trodde inte att det skulle få så enorma konsekvenser. Jag var 100% säker på att min släkting skulle låna mig pengar till hyran. Men han sa nej.”

”Ofta p g a socialmedicinskt handikapp. För mig handlade det om missbruk och grov kriminalitet. Jag har en bokstavsdiagnos också.” ”Mitt företag gick omkull. Det blev strul med hyrorna, socialtjänsten hjälpte mig inte”

Det finns lika många svar som det finns hemlösa. Det går att skilja på social och strukturell hemlöshet. Den sociala hemlösheten handlar om att den som är hemlös har en problematik som ex beroende eller psykisk ohälsa. Den strukturella hemlösheten handlar om att strukturen i samhället gör att det saknas bostäder som ex att det inte finns en lägenhet till båda parter vid en skilsmässa.

Läs mer på https://raddningsmissionen.se/stories/hemloshet-en-liten-grundkurs