Laddar Evenemang

Den 9e december klockan 14:00, har Prasso årets sista studiebesök. Den här gången besöker vi Varberg och SecondChance. Anmälning hittar du längre ner på denna sida.

SecondChance är en del av LP-verksamheten som på kristen grund har hjälpt människor med beroendeproblematik i över 50 år. I Varberg driver Pingstkyrkan en kontaktverksamhet i LP- verksamhetens regi. Kontaktverksamheten har funnits och finns på Kungsgatan sedan mitten av 90:talet, där man är ett stöd för stadens missbrukare.
När Secondhand butiken kopplas ihop med LP-Verksamheten, skapar det en möjlighet till sysselsättning genom de sysslor som butiken erbjuder.

SecondChance mål:

Vill vara en positiv kraft i Varberg för de som har det svårt på olika sätt.
Vill skapa en bättre framtid för enskilda personer som har behov av det.
Vill tillsammans med alla de positiva krafter i Varberg hjälpa människor tillbaka till ett fungerande liv.
Vill vara en hjälp för de som vill lämna missbruk och kriminalitet.
Vill arbeta förebyggande mot drog och alkoholproblematiken bland de unga i Varberg.
Vill sträcka ut en hand till de behövande i U- länder och katastrofdrabbade områden.

Verksamhetsidé: 

Kontaktverksamheten på Kungsgatan 6:
Verksamhet med ”låg tröskel”, en gemenskap där många ensamma, hemlösa samt missbrukare känner sig trygga. Här får man komma som man är. Man blir bjuden på frukost och fika. Det sjungs och samtalas om livets frågor. Många känner att stödet från personalen och frivilligaarbetarna är livsviktig.

Öppenvård på Second Chance:
Vi arbetar med de som visar på en motivation att ta sig tillbaka till ett fungerande liv utan droger och alkohol. Man blir inskriven och sysselsatt i verkstan och/eller snickeriet.  Här får man handledning, coachning och en trygg miljö som skall leda till en bättre tillvaro för den enskilde individen, personligt, andligt och socialt

Second Hand- Butiken:
Butiks och lagerarbetet skapar stora möjligheter för sysselsättning för personer med arbetsnedsättning, långtidsarbetslöshet, etc. Här kan man i sitt eget tempo komma tillbaka till arbetsmarknaden igen.

Anmäl dig till Varberg SecondChance! Digitalt studiebesök 9/12 klockan 14:00-15:00.

Du kan bara anmäla dig till ett i taget. Vill du vara med på fler göra du bara om anmälan.

Dela detta inlägg!

Till toppen