Save the date! Prassos höstkonferens 15 oktober 2020

Planering pågår för Prasso nätverkets höstkonferens. Den sker i nära anslutning och samverkan med den s.k. FRIFO-konferensen som också berör frågor kring diakonalt samhällsengagemang och socialt entreprenörskap och pågår 13-14 oktober. Mer info kommer