Digitala Studiebesök

Digitala Studiebesök

Digitala Studiebesök2023-01-04T17:26:34+01:00

Få en inblick i och inspireras av arbeten som gör skillnad

Verksamheter och organisationer har ständigt ett behov av att utveckla sitt arbete. Ibland hämtar vi inspiration från andra länder och försöker implementera det i vår verksamhet.

Prasso har tagit som ett av sina uppdrag att lyfta fram goda exempel genom att bjuda in till digitala studiebesök.

Från hösten 2022 spelas alla digitala studiebesök in och kommer att läggas ut i sin helhet nedan.

Kommande digitala studiebesök

Tidigare digitala studiebesök – inspelade

Digitala studiebesök år 2020-2022

Neighbourhood, Ulriksbergskyrkan i Växjö
Neighbourhood bedrivs med medel från bland annat Arvsfonden och riktar sig till ungdomar som lever i ett socialt utanförskap. De har utvecklat en modell som ska ge motivation och engagemang hos ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern att vilja ta ansvar för skolarbetet, förbereda sig för att bli anställningsbara när de avslutat skolan och de stöd till personlig utveckling. En app i telefonen används för att stödja metoden.  En forskargrupp på Linnéuniversitetet följer arbetet.  https://neighbourhood.se/

Reningsborg – reningsverket som blev en växtplats
I 30 år har Reningsborgs utvecklats och är en blomstrande plats där inga drömmar är omöjliga och alla får vara med.  Ett antal secondhandbutiker, sociala företag, trygghetsvärdar på grundskolor, arbetsträning, grön rehabilitering och en rad andra stödjande verksamheter finns i deras verksamhet. På olika sätt jobbar Reningsborg med hållbarhet, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Samtidigt bidrar secondhandbutikerna med pengar och andra resurser till olika delar av världen, framförallt till skolor och utbildningar. https://reningsborg.se/

Underground, Råslätt
Underground jobbar med ungdomar och familjer. De når ca 300 ungdomar varje månad, och 60 frivilliga är engagerade i olika grad. Arbetet har fyra sociala grundpelare: Skola-utbildning, körkort, arbete och inkomst, psykosocialt mående och personlig utveckling. Dessutom bedriver de öppna kreativa fritidsverksamheter kring demokrati och inkludering, antidiskriminering och rättvisefrågor.

Underground har särskilt uppmärksammats för att nå tjejer från olika bakgrunder. De arbetar också mycket med killar, bland annat för att få bort dem från kriminella gäng och minska rekryteringen. Samtidigt jobbar de opinionsbildande för att myndigheter ska bli mer proaktiva i förorterna. Religiös extremism, hedersförtryck, våld i familjer och många andra sociala utmaningar är en del av utmaningarna i arbetet med ungdomarna och deras familjer. http://www.underground-raslatt.se/

Hyllie Park Äldreboende i Malmö
I Sverige har kyrkor och idéburna organisationer i hög grad avstått från att bedriva äldreomsorg och äldreboenden. I stället har mindre företag eller stora riskkapitalbolag utvecklat sina affärsmodeller och det är för dem en lönsam verksamhet. Under covid-19-pandemin har vården av äldre kommit i fokus. Finns det plats för fler idéburna aktörer?

I snart 30 år har Hyllie Park kyrkan i Malmö bedrivit sitt äldreboende och studiebesöket gav en inblick i det arbetet. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gav en dagsaktuell utblick från den utredning om äldrevård i framtiden som genomförs på nationell nivå. Moderator var Elisabeth Sandlund, ledarskribent på tidningen Dagen. https://www.hylliepark.se/

En spaning om framtidens civilsamhälle
Ett samtal om samhällsutveckling och hur kyrkan och dess organisationer kan bidra till att göra skillnad och om vilka utmaningarna är?  Medverkade gjorde Anders Gustafsson, redaktör för Altinget civilsamhällle; Emil Mattsson, direktor Räddningsmissionen i Göteborg och Mia Nilson, generalsekreterare Hela Människan Sverige.

Second Chance, Pingstkyrkan Varberg
Second Chance är en del av LP-verksamheten som på kristen grund har hjälpt människor med beroendeproblematik i över 50 år. Pingstkyrkan bedriver en kontaktverksamhet i LP-verksamhetens regi. Kontaktverksamheten har funnits och finns på Kungsgatan sedan mitten av 90-talet, där man är ett stöd för stadens missbrukare. När Secondhand-butiken kopplas ihop med LP-Verksamheten, skapar det en möjlighet till sysselsättning genom de sysslor som butiken erbjuder. https://www.pingstvarberg.se/secondchance/

SKFH – Sveriges Kristna Familjehem
Att öppna upp sitt hem och sin familj för någon som är i behov av en trygg plats att bo på är stort. Det är ett viktigt arbete som kan förvandla människors liv, på riktigt.  SKFH är en stiftelse som har över 25 års erfarenhet av familjehemsplaceringar på uppdrag av kommuner och kriminalvård. Idag finns ett 60-tal familjehem och jourhem i olika delar av landet kopplade till SKFH. Genom SKFH får familjerna stöd i form av bland annat handledning, utbildning och möjlighet till stöd dygnet runt. https://skfh.org/

Singoalla, Pingst Jönköping
Singoalla är ett stödnätverk för ensamstående föräldrar och deras barn. Arbetet startade 2008 när församlingen frågade Jönköpings kommun vad de kunde göra för människor som lever i utsatthet. Kommunen påtalade att det fanns ett behov av socialt stöd för ensamma, unga, gravida kvinnor. Efter ett församlingsmöte bestämdes det att Singoalla skulle startas. I dag finns över 100 familjer med i Singoallas nätverk och samverkan sker med flera olika aktörer i samhället. https://pingstjonkoping.se/singoalla/

Studieförbundet Bilda / Gårdshuset i Linköping
Gårdshuset verkar för att öka anställningsbarheten hos utrikes födda personer som står långt från den svenska arbetsmarknaden. De har nischat sig mot frågor som rör bildning, interkulturalitet och arbetslivsorientering. https://www.gardshuset.se/

Gatukyrkan i Göteborg, Räddningsmissionen Göteborg
Räddningsmissionen bedriver socialt arbete på kristen grund. För alla organisationer som växer i storlek och anställer många människor med olika bakgrund och livsåskådning kan det bli utmanande att hålla fast vid sin värdegrund och den kristna profilen så att det blir en gemensam drivkraft för arbetet.

I boken ”Mission drift”, av Peter Greer och Chris Horst, ledare för den kristna mikrolånsorganisationen Hope International beskrivs hur de behövde arbeta med frågeställningen hur man gör för att inte driva iväg från sin huvudmission. Ett av deras råd är att vara ”fanatisk med ritualer och praktiker”.

Det rådet följer Gatukyrkan som drivs av Räddningsmissionen. Den verksamheten är viktig eftersom gudstjänstfirandet som ”ritual och praktik” finns i centrum av organisationens liv, som en ständig påminnelse om den kristna grunden och det kristna livet https://raddningsmissionen.se/detta-gor-vi/gatukyrkan-och-diakoni

Skillinge missionshus, Simrishamn
I samarbete med Hyllie Park folkhögskola bedrivs svenskundervisning för invandrare och även en verksamhet som rustar och matchar personer in på arbetsmarknaden på uppdrag av Arbetsförmedlingen.    http://www.skillingemissionshus.se/

Hela människan i Malmö
Noomi har sedan 2015 gett stöd till personer i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Inom verksamheten ryms ett skyddat boende, uppsökande och utåtriktat arbete, en mottagning för juridiskt stöd (Safe Havens) samt projektet ThaiWISE som vänder sig till kvinnor som arbetar på thaimassagesalonger.  https://helamanniskan.se/malmo/

Räddningsmissionen, Göteborg
Räddningsmissionen bedriver en bred verksamhet bland annat butiken MatRätt med uppdrag att bekämpa matfattigdom. På Flatås Torg ligger Göteborgs enda butik som säljer matsvinn, erbjuder arbetsträning och bekämpar matfattigdom. En social supermarket som gör gott både för människa och miljö. https://raddningsmissionen.se/nyheter/nu-oppnar-matratt-goteborgs-forsta-social-supermarket

 

Vilka är våra bärare?

Prasso bygger på bärare, se vilka som gör nätverket möjligt

Följ Prasso

Prasso finns på Facebook

Vad är Prasso och vad gör vi?

Nätverkets syfte är att vara en mötesplats där vi ger varandra inspiration, mod, kunskap att möta vår tids välfärdsutmaningar utifrån kristen grund.

Till toppen