Underground Råslätt – Satsning på unga i förorten

Underground Råslätt – Satsning på unga i förorten

Följ med Prasso, nätverket för diakonalt samhällsengagemang och social innovation, till Råslätt i Jönköping. Vi gör ett digitalt studiebesök hos Underground Råslätt, som har Råslätts Församlingsgemenskap (EFK/SAM) som huvudman. Medverkar gör Peter Magnusson tillsammans med ett gäng ungdomar från arbetet.

Underground jobbar med ungdomar och familjer. Ursprungligen från Råslätt, men numera från hela Jönköpingsregionen och i flera fall från hela södra Sverige. De når ca 300 ungdomar varje månad, och 60 frivilliga är engagerade i olika grad.

Arbetet har 4 sociala grundpelare: Skola-utbildning, Körkort, arbete och inkomst, psykosocialt mående och personlig utveckling. Dessutom öppna kreativa fritidsverksamheter, demokrati och inkludering, antodiskriminering och rättvisefrågor.

Underground Råslätt har särskilt uppmärksammats för att nå tjejer från alla bakgrunder och inte minst de från väldigt konservativa familjer. Samtidigt jobbar de mycket med killar, bland annat för att få bort killar från kriminella gäng och minska rekryteringen till gängen. Samtidigt jobbar de opinionsbildande för att myndigheter ska bli mer proaktiva i förorterna. Relgiös extremism, hedersförtryck, våld i familjer och många andra sociala utmaningar har blivit en naurlig del i arbetet med ungdomarna och deras familjer.

Välkommen till Underground Råslätt den 4 November.

Fler inlägg

Till toppen