Sveriges Kristna Familjehem: “Vi jobbar för att hjälpa dem som hjälper”

Sveriges Kristna Familjehem: “Vi jobbar för att hjälpa dem som hjälper”

Sveriges Kristna Familjehem, SKFH, är en kristen familjehemsorganisaiton som funnits sedan 1994. Då var det några familjehem som gick ihop för att stötta varandra och dela en gemenskap. Idag arbetar organisationen med att matcha ihop familjehem och placerade efter förfrågningar från Kriminalvård och Socialtjänst.

Stöd dygnet runt och Familjehemsträffar

SKFHs huvuduppdrag är att ge stöd till familjerna och hjälpa dem i kontakt med myndigheter. Som familjehem kan man ringa till en telefonjour när som helst, dygnet runt, för att få lite tips och vägledning om det skulle behövas.

– Vi jobbar för att hjälpa dem som hjälper, säger Karl Palm, som är föreståndare på SKFH. Vi har väldigt mycket kontakt med familjerna och vill hjälpa dem efter deras behov. Oftast handlar det om handledning/stöttning i deras uppdrag eller kontakt med myndigheter. Ibland ställer myndigheter krav som inte är rimliga, och ofta har de inte så mycket kontakt med klienten. Där kan vi underlätta, och vi får ofta bra gehör för det.

Familjehemmen i SKFH har familjehemsträffar två gånger per år där familjerna får träffas, umgås, och utbildas. Enligt Karl Palm är det en av höjdpunkterna med att jobba i organisationen.

– De största höjdpunkterna är absolut placeringar som fungerar bra och där man känner att det blir helt rätt. Annars är det familjehemsträffarna där vi får samla alla familjehem, ge dem utbildning och lite god mat. När man arbetar på kontoret kan det bli lite spretigt, men under dessa helger är det så härligt när alla samlas.

Får fråga sig vad man behöver som familjehem

Karl Palm menar att man kan vara ett bra familjehem även utan att få stöd från SKFH, men att det innebär en stor utmaning att bli familjehemsförälder och SKFH kan erbjuda verktyg för att ta sig an den.

– Man får tänka själv; “Vilket stöd behöver jag för att bli en så bra förälder till mina egna barn och den placerade?”. Vi tänker att vi kan vara ett team tillsammans med familhemmet, socialtjänsten/kriminalvården och den placerade. Ju bättre team desto bättre för både familjehemmet och den placerade!

Fördelar och nackdelar med att vara en kristen organisation

När det kommer till att SKFH är en kristen organisation så kan Karl Palm se både fördelar och nackdelar.

– Vår fördel är att vi rekryterar i kyrkor och kristna nätverk, som ofta är helt fantastiska. Dels att vi hittar bra familjer som kan bli familjehem, men också att vi kan nyttja nätverket till att hitta annan hjälp, som barnvakter eller praktikplatser.

Palm menar att nackdelen är att det ibland finns en viss skepticism mot den kristna profilen, ofta från handläggare för barn och tonåringar.

– Det man måste ha i åtanke är att det blir många inblandade kring en omyndig placerad människa. De biologiska föräldrarna, socialtjänsten och familjehemmet har alla sin säg. Då är det inte så konstigt att det råder en skepticism. Jag kan tänka mig själv att jag skulle bli skeptisk om mina egna barn skulle bli placerade hos en familj som delar en annan trosuppfattning än vad jag gör.

Men trots en skepticism ibland så fungerar arbetet väldigt bra, och SKFH gör ett uppskattat jobb för både myndigheterna och familjerna.

Drömmer om att kunna hjälpa fler familjehem

Det finns många framtidsdrömmar hos Karl för SKFH. Bland annat drömmer han om att även kunna ge stöd till kristna familjehem som inte är kopplade till deras organisation.

– Jag drömmer och visionerar om att inte vara så låst i systemet vi har idag. Vi har inte ekonomin för att ge allt stöd och full handläggning till alla kristna familjehem i Sverige, men tänk om vi skulle kunna erbjuda familjehem utanför vår organisation att delta i våra familjeträffar? Då skulle de få lite utbildning, gemenskap och erfarenhetsutbyte. Det viktiga är inte att familjehem ska vara ansluta till SKFH, det viktiga är att familjer väljer att bli familjehem och att de får det stöd och den hjälp de behöver för den stora och viktiga uppgift de har.

Fler inlägg

Till toppen