Gårdshuset gjorde det omöjliga möjligt – digitaliserade utan datorer och nätverksuppkoppling

Gårdshuset gjorde det omöjliga möjligt – digitaliserade utan datorer och nätverksuppkoppling

Den 29:e April anordnade Prasso ett digitalt studiebesök hos Bilda Gårdshuset i Linköping. Där berättade Miriam Zwörner om deras långa arbete med att försöka leda människor som nyligen kommit till Sverige vidare i sitt nya land.

Gårdshuset i Linköping är en del av Studieförbundet Bilda och har funnits sedan 1997. De utrustar kortutbildade utrikesfödda personer, samt asylsökande, för inkludering i det svenska samhället. Bland annat genom svensklektioner och praktiska utbildningar.

– Jag hade inte varit här i tolv år om jag inte känt att det här var ett djupt meningsfullt arbete, och det kännetecknar hela vår personalgrupp, säger Miriam Zwörner som är ansvarig för verksamhetsutvecklingen på Gårdshuset.

Gårdshuset menar på att det behövs mer än bara språkkunskaper för att integreras och ta sig ut i det svenska samhället. Därför har de tagit fram en metod de kallar “Bromodellen” där de förser med brofundament som behövs för att komma ut i arbetslivet. Brofundamenten är bland annat bildande kunskaper inom historia, biologi, geografi och matematik, arbetsmarknadsorientering där deltagarna får en större förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, samt praktisk arbetsträning där man får testa på att arbeta i kök, verkstad och systuga. Där får deltagarna utöver att bara lära sig det praktiska arbetet, också träna på att komma i tid och förstå sina arbetsuppgifter.

”Jag hade inte varit här i tolv år om jag inte känt att det här var ett djupt meningsfullt arbete, och det kännetecknar hela vår personalgrupp.”

Gårdshuset ställdes inför en enorm utmaning i Mars 2020. Deras arbete är väldigt beroende av den mänskliga kontakten och möjligheten av praktiskt arbete. Därför kom pandemin som en chock när de insåg att skulle tvingas bedriva sin verksamhet digitalt.

Våra deltagare har väldigt varierande förkunskaper och livssituationer, så efter att ha funderat på hur vi skulle kunna nå dem digitalt, insåg vi att vi skulle behöva göra det på väldigt många olika sätt.

De flesta deltagarna på Gårdshuset har ingen dator hemma och många har dålig nätverksuppkoppling, men istället för att bara se svårigheten i situationen, valde Gårdshuset att direkt se till de resurser som fanns hos deltagarna; mobiltelefoner och ibland barn som kan hjälpa till med det tekniska.

I dagsläget bedrivs alltså hela Gårdshuset i Linköpings verksamhet digitalt, och det fungerar genom zoomlektioner, youtubevideos och i vissa fall möjlighet att komma in en deltagare åt gången för fysiska svensklektioner. Bland annat är det digitalt gympapass en gång i veckan. Det har blivit en braksuccé med rekordhöga deltagarsiffror, och något som ska fortsätta även efter pandemin.

Miriam Zwörner ser ljust på framtiden. Hon menar att ideburna aktörer har en viktig roll i att göra skillnad i samhället. Till våren ska Gårdshuset förhoppningsvis starta en cykelkurs, och snart även ett storytellingprojekt med syfte att lyfta fram kvinnor från Östafrika och visa deras styrkor och förmågor för svenska arbetsgivare.

Visste du att: Under de 23 åren som Gårdshuset har funnits, har hela 5000 deltagare varit inskrivna där, och under de sista 5 åren har Bildas arbete i Linköping lett till 100 sommarjobb och 50 anställningar av annan typ.

Fler inlägg

Till toppen