Ny möjlighet att göra digitalt studiebesök hos Bilda Gårdshuset

Ny möjlighet att göra digitalt studiebesök hos Bilda Gårdshuset

Följ med Prasso, nätverket för diakonalt samhällsengagemang och social innovation, till Linköping. Vi gör ett digitalt studiebesök hos Bilda Gårdshuset som arbetar för att öka anställningsbarheten hos utrikes födda personer. Efter ett mycket uppskatt besök tidigare i våras är vi nu glada att ännu en gång kunna erbjuda ett nytt tillfälle. 

Bilda Gårdshuset är en del av studieförbundet Bilda. Sedan 1997 har Bilda Gårdshuset verkat för att öka anställningsbarheten hos utrikes födda personer som står långt från den svenska arbetsmarknaden. 

– Vi har nischat oss mot frågor som rör bildning, interkulturalitet och arbetslivsorientering, säger Miriam Zwörner som är ansvarig för verksamhetsutvecklingen på Bilda Gårdshuset. Vi arbetar medvetet och aktivt med att skapa förståelse för svensk kultur för att det ska bli enklare för våra deltagare att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Under det digitala studiebesöket kommer vi att få höra om Bilda Gårdshusets framgångsrika arbete med Gröna sommarjobb och om hur man under pandemin lyckats skapa digital inkludering för de mest språksvaga och digitalt ovana. Vi får också veta mer om den yrkesinriktade studiecirkeln Solklar som skapar möjligheter för asylsökande och andra att arbeta som solpanelsmontörer.


Miriam Zwörner,
Ansvarig för verksamhetsutveckling

Välkommen till ett intressant besök med integration i fokus!
Anmäl dig nedan för att vara med på det digitala studiebesöket hos Bilda Gårdshuset tillsammans med Prasso.

Tid: Torsdag den 29 april kl. 14.00-15.00
Platserna på webbinariet är begränsat, så säkra din plats genom att anmäla dig här nedan.

Anmäl dig här:

Fler inlägg

Till toppen