Gör digitalt studiebesök hos Bilda Gårdshuset

Följ med Prasso, nätverket för diakonalt samhällsengagemang och social innovation, till Linköping. Vi gör ett digitalt studiebesök hos Bilda Gårdshuset som arbetar för att öka anställningsbarheten hos utrikes födda personer.

Bilda Gårdshuset är en del av studieförbundet Bilda. Sedan 1997 har Bilda Gårdshuset verkat för att öka anställningsbarheten hos utrikes födda personer som står långt från den svenska arbetsmarknaden. 

– Vi har nischat oss mot frågor som rör bildning, interkulturalitet och arbetslivsorientering, säger Miriam Zwörner som är ansvarig för verksamhetsutvecklingen på Bilda Gårdshuset. Vi arbetar medvetet och aktivt med att skapa förståelse för svensk kultur för att det ska bli enklare för våra deltagare att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Under det digitala studiebesöket kommer vi att få höra om Bilda Gårdshusets framgångsrika arbete med Gröna sommarjobb och om hur man under pandemin lyckats skapa digital inkludering för de mest språksvaga och digitalt ovana. Vi får också veta mer om den yrkesinriktade studiecirkeln Solklar som skapar möjligheter för asylsökande och andra att arbeta som solpanelsmontörer.


Miriam Zwörner,
Ansvarig för verksamhetsutveckling

Välkommen till ett intressant besök med integration i fokus!
Anmäl dig nedan för att vara med på det digitala studiebesöket hos Bilda Gårdshuset tillsammans med Prasso.

Tid: Torsdag den 11 mars kl. 14.00-15.00
Platserna på webbinariet är begränsat, så säkra din plats genom att anmäla dig här nedan.

Anmäl har tyvärr stängt för detta tillfälle däremot kan du anmäla dig till nästa tillfälle här.

 

 

Den sociala oron växer. Kan kyrkan och folkbildningen ta ett större ansvar?

Kommunerna klarar inte av att ensamma möta samhällsutmaningar så som utsatta bostadsområden, växande ensamhet, psykisk ohälsa, arbetslöshet och ökade klyftor. Den ideella sektorn med föreningar och kyrkor behöver både bjudas in och själva kliva fram med större självförtroende.

De behov vi ser i samhället idag kan inte på långa vägar mötas av enbart skattefinansierade kommunala verksamheter och tjänstepersoner. Det finns ett mellanrum där kommunallagen inte räcker till, där myndigheters, socialtjänstens och polisens kapacitet tar slut. Vem och vilka tar då ansvar? Vi menar att det är här som civilsamhället med dess studieförbund, föreningar, kyrkor och mängder av eldsjälar fyller tomrummet och skulle kunna göra det ännu mer om beslutsfattare vågade tänka mer innovativt, utanför boxen och samarbeta över gränserna.

De flesta kyrkor i Sverige tar någon form av socialt ansvar. Det kan gälla integrationsinsatser, prata-svenska-grupper, stöd till missbrukare, hemlösa, ensamma och vilsna. Kyrkans uppdrag och tradition har från starten varit en mötesplats för människor i behov av stöd, råd och gemenskap.

Vi tror att kommunikation, innovation och smarta samverkansformer som till exempel IOP= Idéburet offentligt partnerskap, skulle kunna göra stor skillnad och skapa mening åt fler samtidigt som det sparar skattepengar.  Om relationen stärks och formaliseras mellan de ideella organisationerna och det offentliga skulle många fler samhällsutmaningar faktiskt lösas.

Många kommuner har idag svårt att få ekonomin att gå ihop. Det utgör ännu ett skäl till att våga utöka gränsöverskridande samverkan som vi menar är kostnadseffektiv. Andra aktörer i form av volontärer, eldsjälar och engagerade föreningar, kyrkor, privatpersoner och företagare med socialt ansvar (CSR = Corporate Social Responsibility) kan bilda starka nätverk för att göra samhället mer mänskligt och fånga in människor som på olika sätt hamnar utanför.

Inom Studieförbundet Bilda pågår idag ett växande socialt arbete både i egen regi men framför allt tillsammans med våra medlemsorganisationer; frikyrkorna, ortodoxa och katolska kyrkorna.

Bilda har under senaste året gått med i styrgruppen för PRASSO-nätverket, där folkhögskolor, samfund och organisationer på kristen grund, samverkar för att inspirera till innovation och nya samarbeten, just för att bidra till lösningar för den sociala krisen vi ser idag. Här finns bl.a. Liljeholmens -, June – och Hyllie park folkhögskolor varav de två sistnämnda har utbildningar inom socialt entreprenörskap.

Vi tror att det är av yttersta vikt att församlingar runt om i landet uppmuntras att ta ett större samhällsansvar. I det här arbetet kan vi i Studieförbundet Bilda och de folkhögskolor som arbetar med sociala frågor vara ett konkret stöd och bidra med både utbildning och resurser. Här finns nya möjligheter som kan ta församlingarnas sociala arbete till en helt ny nivå.


Susanne Lindholm, regionchef Svealand, Bilda


Mattias Ingeson, regionchef Sydöst, Bilda

http://junefolkhogskola.se/utbildningar/socialtentreprenorskap/

https://www.hyllieparkfolkhogskola.se/socialt-entreprenorskap

https://www.bilda.nu/verksamhet/sociala-satsningar