En kristen organisation behöver vara fanatisk med ritualer och praktiker

En kristen organisation behöver vara fanatisk med ritualer och praktiker

Räddningsmissionen bedriver socialt arbete på kristen grund. För alla organisationer som växer i storlek och anställer många människor med olika bakgrund och livsåskådning så kan det bli utmanande att hålla fast vid sin värdegrund och den kristna profilen så att det det blir en gemensam drivkraft för arbetet.

I boken ”Mission drift”, skriven av Peter Greer och Chris Horst, ledarna för den kristna mikrolånsorganisationen Hope International som hade vuxit kraftigt och som därför behövde arbeta med frågeställningen hur man gör för att inte driva iväg från sin huvudmission.

Ett av deras råd är att vara ”fanatisk med ritualer och praktiker”.

I ljuset av detta råd kan man se på Gatukyrkan som drivs av Räddningsmissionen, en församling som samlar en brokig skara människor till veckomässor, soppa och gemenskap. Verksamheten är viktig för de människor som börjat ta form som en församling, men den är också viktig för hela Räddningsmission eftersom gudstjänstfirandet som ”ritual och praktik” därigenom finns i centrum av organisationens liv. Som en ständig påminnelse om den kristna grunden och det kristna livet.

Möt Räddningsmissionens diakon Eva Erlandsson och pastor Daniel Koroll som leder en veckomässa i Gatukyrkan, där också Göteborgssymfonikerna medverkar. Filmen kommer från ett tidigare digitalt studiebesök som Prasso anordnat.

Fler inlägg

Till toppen