Prasso inbjuder till samtal kring regeringens utredning för att se fler idéburna organisationer som välfärdsaktörer

Prasso inbjuder till samtal kring regeringens utredning för att se fler idéburna organisationer som välfärdsaktörer

Samuel Engblom, utredare och ansvarig för Betänkandet SOU 2019:56 ”Idéburna aktörer i välfärden” är inbjuden av Prasso nätverket att tala om detta den 1 april i Stockholm. Betänkande är  ute på remiss. Läs inbjudan här  (lägg in länken på sidan)  Ladda ner betänkandet här.

Fler inlägg

Till toppen