Religion är en positiv kraft

Ny forskning om vad som händer när sfi-verksamhet bedrivs i en kyrka.

­­–Forskning på trosbaserade organisationer är ett området som fått mer uppmärksamhet de senaste åren, både internationellt och i Sverige, det säger Mikael Hallenius som själv är forskningsledare för ett nytt projekt med syfte att undersöka vad som händer när SFI, Svenska för invandrare, bedrivs i en kristen församling.

År 2016 startade Hyllie Park folkhögskola sfi-verksamhet i samarbete med Saronkyrkan i Göteborg, en verksamhet som fortfarande pågår och som har vuxit sedan starten. Samarbetet innebär att Saronkyrkan upplåter lokaler och att församlingen genomför vissa stödaktiviteter för sfi-studenterna. Det kan till exempel innebära språk-kafé i anslutning till ordinarie undervisningen när eleverna erbjuds möjlighet att konversera med volontärer. Det är Hyllie Park som har det formella ansvaret för utbildningen, personal och som har en samordnare på plats. Intentionen från skolans håll är att utbildning i rörelsemiljö, till skillnad i en skolinstitution, ska ge deltagarna bättre möjlighet till integration i samhället och finna fler informella vägar till praktik och arbete. Det är detta projekt som ska utvärderas genom en akademisk studie.

Forskningen bedrivs genom ALT, Akademi för ledarskap och teologi, där Hallenius arbetar som praktisk teolog. I teamet ingår förutom Hallenius som är disputerad i pedagogiskt arbete även Maria Karlson som har särskild kompetens inom interkulturella frågor och lärande och Håkan Kenne som tillför kompetens om ledarskap och lärande. Projektet inleddes hösten 2019 och har som så mycket annat har fått stå tillbaka på grund av Covid-19, men nu är man i full gång med att samla in data. Studien ska presenteras 2021 och tanken är att det ska mynna ut i en rapport som ska kunna läsas och användas av många.

Hur vanligt är det med församlingsnära SFI?

–Jag tror inte att det är särskilt utbrett, säger Hallenius. Han berättar att detta forskningsprojekt kan beskrivas som en titthålsundersökning, att det är en avgränsad verksamhet i Göteborg som ska studeras och utvärderas.

Hur går forskningen till?

–Det är en empiriskt upplagd forskning och bygger på intervjuer, samt analys av dokument som styr och presenterar verksamheten. Syftet är att titta på vad som händer när en folkhögskola samarbetar med en kyrka. Och det är fyra perspektiv som ska undersökas: Deltagarnas perspektiv, lärarnas perspektiv, kyrkans perspektiv och utbildningens perspektiv. Analysen bygger på tolkning av dessa intervjuer, säger Hallenius.

Vad har ni sett hittills?

–Ingenting, responderar Hallenius snabbt och förklarar att först måste material samlas in, sedan ska det tolkas och först därefter presenteras slutsatser.

Han säger också att i Sverige är det kontroversiellt med en tydligt religiös huvudman och värdegrund, men att det finns många internationella studier som visar att religiösa huvudmän genererar ett mervärde. Och det är en förförståelse som Hallenius forskningsteam har med sig in i sin studie, att religiösa organisationer kan tillföra mervärde.

–Religion är en positiv kraft, säger Hallenius.

Av:  Joakim Hagerius

 

Mikael Hallenius, teolog och fil dr i pedagogik. han undervisar i etik, systematisk teologi och vid lärarutbildningen på Örebro Missionsskola.

Sekulariseringen går inte att stoppa

Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni, ser utmaningar i samverkan med det offentliga

 

Ersta diakoni bildades 1851 och en av de äldsta organisationerna som bedriver diakonal social verksamhet och sjukvård på kristen grund i Sverige. Den ideella föreningen har 1400 medarbetare och omsätter 1,2 miljarder. Sjukhuset rymmer kirurgklinik, anestesiklinik, medicinklinik, hjärtmottagning, diabetesmottagning, hospice och avancerad sjukvård i hemmet och föreningen driver bland annat verksamheter som äldreboende, hemtjänst och skyddat boende för kvinnor som utsätts får våld. Mitt under pågående covid-19 pandemi är man mitt i ett nytt sjukhusbygge på Södermalm i Stockholm. Ett gigantiskt projekt som ska vara klart 2023 med en budget på 2 miljarder.

 

Kristen organisation eller organisation på kristen grund

Från början var Ersta en kristen organisation så till vida att alla som arbetade i verksamheten var kristna. Det var också en evangeliserande och inomkyrklig förnyelserörelse. Så är det inte längre.

–Ersta har sekulariserats, men den kristna grunden finns kvar, säger Stefan Nilsson i ett webbinarium som Prasso anordnade den 23 juni berättar.

Det som också har funnits med från början och som fortsatt är viktigt är begreppet ”se människan”. Det formar förhållningsättet i vården och gör att den lilla frågan ”hur någon mår” alltid är viktig, även för den som kommer till Ersta för en rutinoperation, berättar Nilsson.

På Ersta diakoni arbetar man mycket med hur den kristna grunden uttrycker sig när personalen har olika livsåskådningar och många är typiskt sekulära eller agnostiska svenskar. Ett sådant uttryck för att bevara den kristna traditionen plats är att direktorn ska vara präst i Svenska kyrkan. Innan Stefan Nilsson blev direktor för 10 år sedan var han kyrkoherde i Sundsvall. Och det är något som märks på hans språkbruk och i sina brev till medarbetarna berättar han att han gärna hämtar material ur kyrkans skatter, från Bibel och psalmbok.

–Jag kräver inte att man är kristen i en anställning, men man behöver intellektuellt förstå och acceptera vart Ersta hämtar sin röst och språk, säger Nilsson.

 

En stor organisation snabbar på sekulariseringen

Samtidigt beskriver han att sekulariseringseffekten är kraftig och något som inte går att stoppa så länge man styrs av sekulära direktiv i upphandlingar och behöver förhålla sig till det offentliga systemets krav.

­–För tyvärr är det så att vila på kristen grund sällan är någon konkurrensfördel i en svensk kontext, oftast är det till och med uttryckt att det ska vara neutralt, säger Nilsson. Han menar också att detta gör att man lätt förlorar kontrollen över sitt teologiska arv och miljö. Därför är Nilsson kritisk till att Svenska Kyrkan skulle bli en välfärdsleverantör i stor skala.

–Jag skulle vara försiktig som kyrka att ge mig in i detta, säger Nilsson, just eftersom han har sett faran med det i Erstas egen historia.

–När läkarkåren blev tydligt sekulariserad på 60-talet, som också var en stark profession, då hände också något med Ersta, ideologiskt. Det som dessutom påskyndar organisationens sekularisering är storleken, menar Nilsson, och därför tror han på att hålla verksamheterna lite mindre och att därigenom kunna anställa människor med samma drivkraft.

 

Det finns tyngd och djup i Erstas ”varför”

I samtalet som avslutar webinariet ställs en fråga om vad som skiljer Ersta från andra vårdföretag.

Han svarar med att säga att det finns likheter i ”hur” vården bedrivs. I den allmänna vården talas idag om personcentrerad vård, vilket ju är väldigt likt Erstas uttryck ”se människan”. Men vi var först med uttrycket, säger Nilsson med ett leende. Det som skiljer organisationerna åt är våra ”varför”, menar Nilsson.

–Det finns en tyngd och djup när vi hämtar vår inspiration från en lång kristen tradition, från en uppenbarelse, något som är givet, säger Nilsson.

Se gärna webinariet med Stefan Nilsson och det intressanta efterföljande samtalet om en organisations sekularisering, om förgiftade pengar och fler trådar att reflektera vidare över.

/Joakim Hagerius

 

Gör digitalt studiebesök hos Skillinge Missionshus

Följ med Prasso, nätverket för diakonalt samhällsengagemang och social innovation, till Skillinge Missionshus. Vi gör ett digitalt studiebesök hos denna innovativa kyrka där Hyllie Park Folkhögskola bedriver församlingsnära SFI(Svenska för invandrare) och som dessutom har startat en egen arbetsförmedling, Talentbyrån Österlen. Lyssna på föreståndare Kalle Spets och delta i efterföljande samtal.

Foto: Rebecca Wallin

Tid: Torsdag den 17 september kl. 10.00-11.00
Platserna på webbinariet är begränsat, så säkra din plats genom att anmäla dig här nedan.

Anmäl dig här:

Gör digitalt studiebesök hos Räddningsmissionen

Efter ett mycket uppskattat digitalt studiebesök innan sommaren kommer här en ny möjlighet, något du inte vill missa! Anmälan gör du längst ner på sidan. 

Vill du lära dig mer om hur en social matvaruaffär fungerar, eller om en mässa för hemlösa, eller om boende för psykiskt funktionsnedsatta personer som präglas av en stark värdegrund, eller om projekt för digitalt lärande i utsatta områden och insatser för att motverka ensamhet i gruppen äldre under corona-pandemin? Anmäl dig då till ett digitalt studiebesök på Räddningsmissionen tillsammans med Joakim Hagerius, arrangör är Prasso. 

Räddningsmissionen i Göteborg bedriver socialt arbete på kristen grund. Med 120 anställda, 300 volontärer och med 30 församlingar som huvudmän bedriver man ett omfattande innovativt diakonalt arbete och är en kraft att räkna med i staden. Visionen är ett värdigt liv för alla.

Nu har du möjlighet att få en inblick i denna organisationen, för eget lärande och inspiration. Möt direktor Emil Mattsson som berättar om vad det innebär att bedriva verksamhet i skärningspunkten mellan offentlig sektor, företag, föreningar och församlingar, institutionens möjligheter och social innovation.

Vi kommer också göra fyra besök i olika verksamheter.

Maträtt är en nystartad social supermarket som säljer matsvinn, erbjuder arbetsträning och bekämpar matfattigdom. I matbutiken är alla välkomna att handla. Men den som har en låg inkomst, mindre än 9290kr/månad, och har svårt att få pengarna att räcka till kan bli medlem och då handla för en tredjedel av priset i en vanlig matbutik. Efter två månader har butiken 1620 medlemmar.

Styrmansgatans gruppboende är ett hem för personer som har någon form av psykisk funktionsnedsättning. Och genom olika tyder av stöd görs allt för att skapa goda levnadsvillkor. Boendet bedrivs genom ett ramavtal med Göteborgs stad och är en avtalsreglerad verksamhet. Vad betyder en stark värdegrund för verksamheter som denna?

Genom gatukyrkan arbete samlas människor till gudstjänst och bön. Det har blivit en mötesplats för bland annat arbetslösa, studenter, hemlösa och flyktingar. Ofta medverkar en pastor tillsammans med diakoner på Räddningsmissionen. Det serveras en varm måltid och man firar nattvardsmässa. Detta sker i övertygelsen att kyrkan i all sin trasighet är Kristi kropp i världen. Under corona-pandemin möts man utomhus.

Vi besöker också några av de många projekt som Räddningsmissionen är engagerade i. Genom att corona-pandemin gör det svårt att mötas fysiskt så bedrivs digitalt studiestöd för unga i utsatta områden och insatser för gruppen äldre som syftar till att motverka ensamhet.

När vi har hört Emil Mattsson berätta om Räddningsmissionen och vi har gjort besök i olika verksamheter har du möjlighet att ställa frågor och fördjupa intrycken genom samtal och dialog i ett webinar.

Missa inte denna unika möjlighet att göra ett spännande studiebesök med ditt arbetslag eller som enskild, utan att behöva resa i dessa coronatider.

Tid: Torsdag den 27 augusti kl. 14.00-15.00
Platserna på webbinareit är begränsat, så säkra din plats genom att anmäla dig här nedan.

Anmäl dig här:

Joakim Hagerius till Prasso

Vi är glada att presentera Joakim Hagerius som kommer att finnas med i Prasso under en period. Så här skriver han själv om möjligheten:

Jag känner mig mycket glad åt att få arbeta med Prasso, nätverket för diakonalt samhällsengagemang och social innovation under en period.

I mina tidigare roller som ordförande i Räddningsmissionen och som pastor i Saronkyrkan i Göteborg vet jag hur viktigt det är att få höra och se andras goda initiativ för att själv vidga sina perspektiv och få hjälp att utveckla sin verksamhet. Även i opinionsbildningsyfte, som jag arbetat med på tidningen Dagen senaste två åren, behövs de goda exemplen bli synliga för fler.

Jag är övertygad om att lokala församlingar och kristna institutioner, gärna i samverkan, dessutom kan hitta nya sätt för att öka sitt samhällsengagemang, och genom sin närvaro och unika särart bidra till mångfalden i det svenska samhällslivet och välfärden.

Just nu i coronatider är det svårt att resa och upptäcka hur andra utvecklar sina arbeten, men det är fortfarande lika viktigt att vi inspirerar varandra. Därför ska vi utveckla digitala studiebesök och interaktiva uppföljningsmöten för att lära av varandras diakonala initiativ. Vi kommer även att sprida goda initiativ genom att berätta om dem på vår hemsida och på sociala medier.     

Tveka inte att höra av dig till mig –  både med goda exempel och andra frågor! 

/ Joakim 

 

Inspirerande projekt sjösätts av sociala entreprenörer!

Gudrun Wannebo i webbsändning

Kursen i Socialt entreprenörskap – i kyrka och samhälle samlar eldsjälar och entreprenörer som verkligen vill göra skillnad. I Coronas spår synliggörs behoven än mer och utbildningen ligger helt rätt i tiden.

Måndagen den 27 april inbjöd kursdeltagarna till en inspirationsdag och många valde att följa webbsändningen.  Dagen bjöd på många spännande inititativ som nu tas i församlingar och idéburna organisationer på kristen grund i Sverige.

Vill du se sändningen i efterhand så går det bra att göra HÄR.

 

 

Mia Fritzon berättar om sitt SecondHand projekt.

 

Lucas Mellergård berättar engagerat om sin idé.

Samtal med pastor Henrik som är “möjliggörare” för Gudruns projekt i Equmeniakyrkan i Lindome.

Ensamhetens gissel i Coronapandemins spår

 

Världen sluter sig alltmer och i ett land som Sverige som har mest singelhushåll i världen skapar de nödvändiga men påtvingade restriktionerna nya bekymmer. Påbud om att hålla avstånd och att socialt isolera sig är naturligtvis satta i all välvilja för att skydda, inte minst äldre och personer med underliggande sjukdomar, men vad gör det med en människa som redan lider av ensamhet?

Ensamhet

Vad kan vi då göra som kyrkor och församlingar för att möta dessa behov? I diakonalt och socialt arbete sker mycket redan nu och det finns en stor välvilja och många ideella krafter.

Sveriges Kristna Råd har tagit fram tips om vad som kan göra det där extra i en svår tid. Nu är det viktigare än någonsin att vi ställer upp för varandra och för våra medmänniskor.

Det finns mycket som vi kan göra för att ta hand om och visa hänsyn till våra medmänniskor som lever i ensamhet:

  1. Kontakt

Hör efter i församlingen vilka som sitter isolerade och gör sedan en telefonlista där församlingsmedlemmar hjälps åt att ta en regelbunden kontakt. Inget ljud är så vackert som telefonsignalen hemma hos en människa som känner sig ensam. Det kan också finnas behov av att handla mat eller hämta ut medicin.

  1. Gudstjänst

Stötta de äldre med tekniken så att de kan se om er kyrka livesänder sin gudstjänst. Annars finns både SVT och SR som sänder gudstjänster varje söndag. På så sätt kan alla känna delaktighet hemifrån.

  1. Digital teknik

Kyrkor och församlingar behöver ha en nedskriven strategi att regelbundet uppdatera och vidareutveckla informationen på nätet (hemsidor, egna Facebook sidor, You-tube kanaler, poddar etc.) om vad som är på gång och hur man kan delta i församlingens gudstjänstliv via digitala kanaler. Det har nog aldrig varit så viktigt att finnas på nätet som nu.

  1. Besök utomhus

Många kyrkor har organiserade besöksgrupper. Istället för traditionella besök på äldreboenden eller i hemmet kan besöksgruppen vistas utanför balkongen eller fönstret. Kanske till och med sjunga en sång tillsammans. Eller ta en promenad utomhus tillsammans …
Låt kreativiteten leva utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

  1. Studiecirkel

Kontakta ett studieförbund för en digital studiecirkel. En studiecirkel behöver minimalt tre deltagare och främst fem ingredienser:
1. ett ämne, 2. en studieplan, 3. en mötestid, 4. en plats/eller digitalt, 5. ledare och deltagare.
Bara fantasin sätter gränser!

  1. Andakter från Sjukhuskyrkan

I tider av oro och ovisshet kommer Sjukhuskyrkan Sahlgrenska i Göteborg att dela en andakt varje vardag med start måndagen den 30 mars.
Lyssna här: https://www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset/tio-andakter-fran-sjukhuskyrkan/

Läs mer på Sveriges Kristna Råds hemsida om “Ensamhet och coronaviruset”/

SKR ger råd till församlingar och aktörer i Coronatider

Sveriges Kristna Råd (SKR) tar nu ett samlat grepp för att förse kyrkor och församlingar med information och  handfasta råd i Coronakrisens spår.

Bön och andakt blandas med rapporter hur man har kontakt med regering och myndigheter och hur man på bästa sätt kan stödja folk i isolering och ensamhet.

https://www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset/

 

Hemlösa särskilt utsatta för pandemin – får ökat stöd

Minst två veckor på akutboenden i Stockholm för hemlösa som är en riskgrupp

I Stockholm låter man hemlösa vara på akutboenden i minst två veckor för att minska spridningen av covid-19.

Det var Stockholm stads centrala krisledning för stadsdelarnas socialtjänster som kom med den nya rekommendationen i veckan. Detta välkomnas av

Sofia Fållsten som är verksamhetsansvarig på Frälsningsarméns akutboende i Midsommarkransen

LP-verksamheten ger livsberättelser i TV på Kanal 10

Programledaren Nina Eriksson bjuder in flera gäster för djupa och intressanta samtal. Följ med Nina när hon samtalar med människor som var lika förlorade som hon själv var men som nu fått ett nytt liv tack vare Jesus.

Här hittar du alla de program som LP-verksamheten producerar tillsammans med Kanal 10.

Nära med Nina sänds på fredagar kl.20.00 på Kanal 10 under hösten 2018.