Krukmakarens hus hjälper människor

Krukmakarens hus hjälper människor

På Gotland pågår ett unikt samarbete mellan Frälsningsarmén, primärvården, psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Människor i långvarig sjukskrivning, arbetslöshet och missbruk får hjälp tillbaka till ett fungerande liv, med alla kontakter under samma tak. Och sjukvården hyllar Krukmakarens Hus för idén och insatserna.

Vad händer när den vanliga primärvården inte längre förmår att hjälpa en människa? När depression, missbruk och utmattning grävt sig så långt ner att samhället inte räcker till?

På Krukmakarens Hus, som drivs av Frälsningsarmén på Gotland och snart öppnar i Stockholm, driver man sedan 2016 rehabiliteringsprogrammet ”Hela du”. Här ges konkret hjälp till människor som i princip fått stämpeln ”hopplöst fall” på sig. Där läkare, psykiatri, socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling nästan står maktlösa.

Läs mer här: https://www.fralsningsarmen.se/vad-vi-gor/vuxna/Artiklar/hjalp-till-helande-efter-ar-av–sjukskrivningar/

Fler inlägg

Till toppen