Ny rapport: Att handla av sociala företag ger mersmak

En mörk och regning torsdagseftermiddag lystes upp av kunskap, tips och inspiration om nyttiga affärer. Syftet med såväl seminariet som det pris som delades ut var att sprida kunskap och inspiration för att locka fler att göra affärer med sociala företag.

Att göra affärer med sociala företag ger mersmak – den som börjat vill fortsätta – det visar en ny studie som Sweco genomfört på uppdrag av Tillväxterket. Det är dock inte av välgörenhet som företagen handlar av arbetsintegrerande sociala företag. Affärsnyttan framhålls istället som den främsta drivkraften. Minskade transporter, möjlighet till insyn hos sin underleverantör och de sociala företagens flexibilitet, är några av de värden som framhålls.

Men även om affärsnytta är den främsta drivkraften värderar de sociala företagens kunder att de är med och utvecklar närmiljön, träffar människor som har olika förutsättningar och att de med dessa affärer kan integrera ett hållbarhetstänk, menade rapportförfattarna Sofia Rönnqvist och Mona Hallström Hjort på Sweco.

Rapporten i sin helhet kommer att publiceras under december 2018. De viktigaste slutsatserna och goda exempel från rapporten kan du dock läsa om här redan nu.PDF

När museet öppnade dörren för Forum Skill hittar fler dit

Forum Skill och Världskulturmuseet, båda i Göteborg, har under några års tid byggt upp ett tillitsfullt samarbete som bland annat tar sig uttryck i kassar och mappar som Forum Skill-företaget Tråd och Trade sytt upp av tyg från muséets reklamvepor.

Randi Myhre från Forum Skill berättar om att en dörr med många möjligheter i form av nätverk och kompetens öppnade sig när samarbetet utvecklades. Världskulturmuseet får i sin tur möjlighet nå fler människor som kanske inte helt självklart går på museum. Svenska för föräldralediga, som Forum Skill arrangerar, är till exempel en anledning till ett besök på museet för den som behöver språkträning.

Elektronikföretaget: Kommunikation är superviktigt

Jörgen Sehlin, VD på RTAS, ett socialt företag som monterar elektronik och med arbetsplatser i Skellefteå och Robertsfors hade med sig sin “bästa” kund – Antony Wiklund på Techsam – via webblänk.

Antony Wiklund berättade att när de anlitar RTAS innebär det att monotona uppgifter, som man låtit göra i utlandet, kan göras lokalt och av personer som inte skyr monotona moment.

– Idag tänker vi in vad RTAS kan göra i planeringen redan när en ny order är aktuellt, säger Antony Wiklund.

Både Jörgen Sehlin och Antony Wiklund berättar hur de har en mycket tät kommunikation vilket – enligt Antony Wiklund – är den största skillnaden när man gör affärer med arbetsintergrerande sociala företag jämfört med “vanliga” leverantörer.

Dumpar sociala företag priserna?

På grund av sjukdom kunde inte Joacim Karlson från Västsvenska Handelskammaren medverka i panelsamtalet men de frågor han väckt i förberedelserna för seminariet vävdes in. En sådan var frågan om huruvida sociala företag dumpar priserna.

Mari Odenbjörk från säljkooperativt Social Trade, som samlar ett 40-tal sociala företag i Göteborgsregionen, svarade:

– Vi konkurrerar inte med pris. Vi tar samma pris för samma kvalitet. Eftersom de som utför uppgifter i våra medlemskooperativ har olika arbetshinder kan det komma två personer för att säkra leveransen. Jag kan till och med tänka mig en framtid när vi kan ta mer betalt för ett arbete utfört av ett socialt företag med tanke på de ytterligare värden som levereras, spetsade Mari Odenbjörk till det.

Samtliga i panelen var överens om att kunskapsbrist hos konventionella företag och organsiationer är den största anledning till att det inte sker fler affärer med sociala företag.

Nätverksträffar – ett sätt att börja hitta affärerna

Bosse Blideman, ordförande för Skoopi, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation, tyckte att nätverksträffar där sociala företag och lokalt näringsliv, eller aktörer inom en viss branch möts, kan vara ett bra sätt att komma igång. Han menar också att de sociala företagen behöver bli mer organiserade så att det finns någon som “svarar” när det finns ett behov och en intresserad kund – till exempel inom byggbranschen.

Clean Car Service – biltvätt i partnerskap prisas

Clean Car Service tillhandahåller biltvätt i Volvo Bils anläggning i Torslanda Göteborg. Där kan volvoanställda beställa biltvätt. Projektet – som är starten på ett nytt Vägen ut! kooperativ – är ett samarbete mellan Volvo, Vägen ut! kooperativen, Göteborgs stad Västra Hisingen och Volvo Bil.

Om priset Nyttigaste Affären

Coompanion, HSB och Tillväxtverket delar varje år ut priset Nyttigaste Affären för att sätta fokus på hur företag kan göra verkligt nyttiga affärer – för sig själva, för kunderna och för samhället.

Se filmen om pristagarna och läs mer om Nyttigaste affären här!länk till annan webbplats